English    设为首页   
 
  紫铜管系列
>> 产品中心 紫铜管系列
No.: 28

FXF


产品编号 规格及型号
F F L(cm)
28063838030 3/8" 3/8" 30
28063838040 3/8" 3/8" 40
28063838050 3/8" 3/8" 50
28063812030 3/8" 1/2" 30
28063812040 3/8" 1/2" 40
28063812050 3/8" 1/2" 50
28061212030 1/2" 1/2" 30
28061212040 1/2" 1/2" 40
28061212050 1/2" 1/2" 50
返回    下一个/
 
编织管系列
淋浴管系列
紫铜管系列
水用波纹管系列
洗衣机管系列
煤气系列
下水系列
角阀系列
水嘴系列
球阀系列
地漏系列
花洒系列
淋浴系列
水龙头系列
 
 
 
© Copyright yuhuan shida pipe co.,ltd.All rights reserved